De Vriendenkring van "De Peelklank"

Natuurlijk is op de site ook aandacht voor de Vriendenkring van "De Peelklank". 

De Vriendenkring is opgericht in 1981 en betekent ontzettend veel voor onze vereniging. De Vriendenkring is voor onze vereniging een steun in de rug, niet alleen financieel, maar zeer zeker mochten wij in de afgelopen jaren ook vele morele steun van hen ontvangen.

De Vriendenkring telt op dit moment een groot aantal leden en donateurs. De leden van de Vriendenkring zijn niet alleen oud-leden van de vereniging. Het zijn ook mensen uit de gemeenschap, die onze vereniging een warm hart toe dragen in de vorm van hun belangstelling tijdens concerten en optredens. Bovendien uiten ze hun waardering door middel van een financiële bijdrage.

Namens bestuur en leden van "De Peelklank" onze hartelijke dank.

 

Lid / donateur worden?

De Vriendenkring bestaat uit een honderdtal leden die per jaar € 45,00 als lid bijdragen. Als donateur bepaalt uzelf uw donatie, elk bedrag is welkom. Hiermee ondersteunt u de muziekvereniging daadwerkelijk voor hun muzikale inzet voor de gehele gemeenschap.

Namens de leden / donateurs werkt het bestuur van de Vriendenkring nauw samen met het bestuur van De Peelklank. Vooral om het kostbare instrumentarium op peil te houden en de opleiding van jeugdige muzikanten te stimuleren.

Jaarlijks verzorgen de leden van “De Peelklank” vele optredens voor de Ysselsteynse gemeenschap en brengen serenades bij jubileum en festiviteiten met hun muzikale hulde. We mogen terecht trots zijn op onze eigen “muziekvereniging”.

Het bestuur van de Vriendenkring zet zich in om het aantal “supporters” en sympathisanten van onze fanfare en percussie ensemble te behouden en uit te breiden.

Als u belangstelling heeft en u draagt de muziekvereniging een warm hart toe, kunt u contact opnemen met een van de bestuursleden. We komen er graag met u even over praten.

Namens de Vriendenkring “de Peelklank”,

 

Voorzitter:

Servé Keijsers Sr., tel. 0478-541985

 

Secretariaat:

Toos Janssen, tel. 0478-545029

Dopheide 48, 5813 CS  Ysselsteyn

 

Bestuursleden:

Annie Jansen-v.d. Pas, tel. 0478-541495

Mariet Linders-Jacobs, tel. 0478-541646

Jan Jaspers