IVM opleiding
I.V.M. opleiding De Peelklank

Sinds 2004 bestaat er de mogelijkheid een I.V.M. opleiding bij De Peelklank te volgen.

Deze eigen opleiding is direct gericht op het gaan bespelen van een instrument bij de fanfare of bij de drumband. De lessen worden gegeven door Will Jacobs uit Oirlo, die op dit gebied al de nodige ervaring heeft. Enkele voordelen van de eigen I.V.M. opleiding:

-     1 jaar opleiding, hierna kan een instrument worden gekozen waarop men  verder wil gaan.

-     U betaalt telkens voor 10 lessen en dus niet ineens voor een heel jaar.

-     Er wordt gewerkt in kleine groepen.

Uiteraard staat de cursus ook open voor kinderen die nog geen keuze gemaakt hebben betreffende de vervolgopleiding. Doorstroming naar de muziekschool voor andere dan fanfare- of drumbandinstrumenten (b.v. gitaar, piano, keyboard) wordt dan alleen iets moeilijker, omdat de I.V.M. opleiding aan het Kunstencentrum Jerusalem iets meer op de algemene muziekvorming toegespitst is.

Wij hebben de ervaring dat muziek maken bij een vereniging over het algemeen meer een stimulans is om verder te gaan in de muziek dan wanneer men alleen verder gaat.

 

I.V.M. opleiding Kunstencentrum Jerusalem 

De I.V.M. opleiding op de muziekschool is vervangen door de cursus Muziek-Express. Deze opleiding duurt 1 jaar en wordt gegeven in Venray. In de cursus wordt aandacht besteed aan notenschrift, samenzang en kunnen verschillende instrumenten beluisterd en uitgeprobeerd worden. Na dit jaar kunnen de kinderen overstappen naar een instrument naar keuze.

Voor meer inlichtingen:

Daniëlle Baetsen

Eijkenhofweg 18

5814 AM Veulen

Tel. 0478-542138  danielle@baetsenpluimvee.nl

 

HAFA opleiding

Heb je een IVM opleiding voltooid of beschik je over voldoende muzikale kennis op het gebied van het kunnen lezen van bladmuziek, dan kun je via onze vereniging een HaFa opleiding volgen.

HaFa is een afkorting van Harmonie en Fanfare. Met deze opleiding is het mogelijk om een instrument te leren bespelen welke in een harmonie of fanfare voorkomt, zoals bugel, trompet, hoorn, saxofoon, tuba, bariton, schuiftrombone.

De opleiding wordt voor een groot gedeelte in Ysselsteyn gegeven.

 

Opleiding via Kunstencentrum Jerusalem:

Een opleiding in klein koper wordt verzorgd door Geert Jacobs. Geert geeft les in bugel, trompet, hoorn, bariton en is hiervoor aanwezig op woensdagmiddag en donderdag na school in Ysselsteyn.

Saxofoonlessen worden o.a. verzorgd door Geert Nellen. Hij geeft les in Venray.

Inschrijving bij Kunstencentrum Jerusalem gaat via de muziekvereniging. Op deze manier ontvang je korting op het lesgeld.

 

Opleiding via Muziekschool Crescendo:

Lessen worden verzorgd door Will Jacobs. Will geeft les in bugel, trompet, hoorn, trombone, saxofoon. De meeste lessen worden in Ysselsteyn gegeven. Een enkele keer wordt uitgeweken naar zijn muziekschool in Oirlo.

Natuurlijk is er de gelegenheid bij beide muziekscholen deel te nemen aan de HaFa-examens A t/m D.

De fanfare zorgt, indien beschikbaar, voor een instrument. Je krijgt het instrument in bruikleen tijdens de opleiding. Na 1 jaar opleiding kun je meespelen bij het jeugdorkest.
Contactpersoon Kunstencentrum Jerusalem en Muziekschool Crescendo:

 

Daniëlle Baetsen

 

Eijkenhofweg 18

 

5814 AM Veulen

 

Tel. 0478-542138     

danielle@baetsenpluimvee.nl 


 

 

 Opleiding Slagwerk

 
 
 
Heb je een IVM opleiding voltooid of beschik je over voldoende muzikale kennis op het gebied van het kunnen lezen van bladmuziek, dan kun je je via onze vereniging opgeven om een opleiding voor slagwerk te volgen.
 
De lessen worden gegeven in Ysselsteyn door Bart Jeuken.
Bart is docent slagwerk op het Kunstencentrum Jerusalem te Venray.
 
Als je volgens de drumleraar ver genoeg bent, mag je bij JES gaan drummen.
 
Een slagwerkopleiding begint ieder nieuw schooljaar.
Ook bij deze opleiding worden A t/m D examens afgelegd.
 
Voor opgave en meer inlichtingen:
 

Daniëlle Baetsen

Eijkenhofweg 18

5814 AM Veulen

Tel. 0478-542138   danielle@baetsenpluimvee.nl