JUMP.              

De groep bestaat uit jonge aanwas van 13 t/m 16 jaar aangevuld met oudere leden. Vandaar ook dat besloten is de groep JUMP te noemen, wat staat voor Junior Meets Percussion.

Junior staat voor de jonge groep enthousiaste slagwerkers die kennis maakt met Percussion. Percussion staat in dit geval voor de senioren percussiegroep.

In de toekomst kunnen leden uit deze groep doorstromen naar het Percussie Ensemble, maar ook leden van het Percussie Ensemble kunnen er voor kiezen in deze nieuwe groep JUMP plaats te nemen. De repetitie vindt plaats op dinsdag van 18.30 - 19.30 uur.

JUMP staat onder leiding van de 21-jarige Jeroen van den Eerenbeemt uit Someren.

Commissie Jump:
Petra Stevens
Rob Janssen
Jeroen van den Eerenbeemt